Zpět na úvodní stránku
 
Od března 2013 můžete aktuální dění sledovat na našich nových webových stránkách

www.svz.hzscr.cz

27.2.2013

Výcvik rozhodovacího procesu hasičů na simulátorech

Dne 25.2. 2013 se na brněnském středisku ŠVZ HZS ČR uskutečnil test programů k výcviku rozhodovacího procesu.

Zástupci Generálního ředitelství HZS ČR, Zdravotnické záchranné služby JmK, Centra simulačních a trenažerových technologií  a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů shlédli ukázky použití tří různých výukových programů pro nácvik rozhodovacího procesu.

Tato akce je základem pro budoucí výběr a pořízení výcvikového programu pro výcvik hasičů na taktické, operační a strategické úrovni řízení zásahu.


29.1.2013

Jednotka ŠVZ HZS ČR s COBROU opět zasahovala

Dne 29.1. 2013 v 10:17 h vyhlásilo  operační středisko JmK  II. stupeň požárního poplachu. Na požár střechy skladovací haly v Moravanech na Brněnsku tak vyrazila s jednotkami HZS JmK i naše jednotka PO o početním stavu 1+3 s technikou CAS 24/1800/200 – M1V s vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA. Díky rychlému a efektivnímu společnému zásahu všech jednotek se požár podařilo rychle dostat pod kontrolu. Jednotka ŠVZ na místě zásahu prováděla pomocí CCS COBRA hasební práce v prostoru sendvičové střešní konstrukce.

Více k události je na http://www.firebrno.cz/pozar-strechy-skladovaci-haly-zamestnal-devet-hasicskych


24.1.2013

Spolupráce s Univerzitou obrany

Ve dnech 23.a 24.1. 2013 proběhlo na Univerzitě obrany v Brně společné setkání zástupců Centra simulačních a trenažerových technologií a  obou středisek ŠVZ HZS, při kterém byly představeny možnosti centra a jejich možnosti využití při vzdělávání velitelů HZS. Trenažer byl po několika koordinačních jednáních přizpůsoben realitě HZS a vznikla tak možnost simulovat mimořádné události, do kterých by byl postaven posluchač kurzu Taktické řízení (budoucí velitel)  a mohl by si na vlastní kůži vyzkoušet rozhodovací proces u zásahu. Takovouto simulaci si lektoři ŠVZ také prakticky vyzkoušeli. Děkujeme za vstřícný přístup ze strany UO a věříme, že v budoucích kurzech TŘ již bude zařazena i tato varianta nácviku nelehké práce velitelů zásahu.

 

 


18.1.2013

Jednotka ŠVZ HZS ČR zasahovala v Pardubickém kraji

V pátek 18.1. 2013 ve 22:25h vyhlásilo  operační středisko JmK na základě žádosti KOPIS Pardubice naší jednotce PO poplach. Osádka instruktorů o početním stavu 1+3 vyjela s CAS 24/1800/200 – M1V s vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA k požáru rodinného domu v Kamenci u Poličky. Jednotka na místě zásahu prováděla (cca do 05:00h 19.1.2013) průzkum pomocí 2 termovizních kamer, vyhledávání ohnisek požáru, hasební práce a především rozebírání střešní konstrukce pomocí CCS Cobra.

            

 

Více k události je na http://www.hzscr.cz/clanek/horici-strecha-v-kamenci.aspx


15.1.2013

Noční výcvik kurzu Vstupní přípravy příslušníků (103 VPP MIII IZS)

V mrazivé noci 14.1.2013 na našem středisku probíhal další noční výcvik nováčků. Při tomto výcviku, ověřujeme připravenost nových hasičů pro výkon jejich povolání v praxi. Jedná se o výcvik, který je souhrnem a průřezem většiny věcí, které se u nás nováčci v průběhu kurzu naučí. Novinkou tohoto výcviku byl použití osvětlovacího balonu v místě simulované dopravní nehody.

 8.12.2012

Výcvik pro dobrovolné hasiče z Jeseníku

V sobotu 8.12. 2012 navštívili brněnské středisko ŠVZ HZS ČR hasiči JSDH Jeseník.

Získali tak 1. místo za nejvzdálenější dobrovolnou JPO, která absolvovala výcvik v našem protiplynovém trenažéru.


13.12.2012

Česká asociace hasičských důstojníků v Brně

 V pátek 23.11.2012 jsme ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně zabezpečili podmínky pro uspořádání XVII. sněmu České asociace hasičských důstojníků (http://www.cahd.cz/) Účastníci sněmu si - kromě programu sněmu - pochvalovali především "rodinné hasičské prostředí" a pohostinnost ředitele ŠVZ plk. Ing. Ladislava Gelety.


 

21.11.2012

Reportáž v pořadu Víkend

Reportáž o naší činnosti na Školním a výcvikovém zařízení můžete sledovat zde

 


19.11.2012

Lídr anglických hasičů z hrabství Northamptonshire v Brně

 

Ve dnech 13. – 14. 11. 2012 navštívil brněnské středisko Školního a výcvikového zařízení HZS ČR pan Martyn Emberson, CFO (Cheif Fire Officer), ředitel HZS hrabství Northamptonshire, Anglie.

V těchto dnech zde probíhala  porada krajských ředitelů a dále seminář Bezpečné hašení, o kterém podrobněji informují POŽÁRY.cz na

http://www.pozary.cz/clanek/60315-seminar-k-zarizeni-cobra-se-konal-v-brne-web-pozary-cz-pro-poznatky-s-timto-nastrojem-zalozil-specialni-forum/.

Pan Martyn Emberson vystoupil na obou akcích na téma využití a nasazení vysokotlakého hasícího a řezacího zařízení CCS Cobra při zásazích požárních jednotek. Vedle vhodnosti použití zařízení na různé typy událostí a dále principu bezpečnosti pro zasahující hasiče byl zdůrazněn také finanční dopad, kdy díky použití CCS Cobra při hasebních zásazích došlo řádově ke 30% snížení finančních nákladů na tyto typy zásahů v důsledku snížení délky zásahu, množství spotřebovaných hasiv, množství spotřebovaných PHM a další.

Návštěva šéfa hasičů hrabství Northamptonshire je dodatečným rozloučením brněnského střediska ŠVZ s mezinárodním projektem Firefight, viz http://www.pozary.cz/clanek/48532-firefight-ii-zaverecny-seminar-projektu/

 

 


 

15.11.2012

Výběr nových hasičů

„Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno, se v několika podzimních dnech roku 2012 podílelo na novém systému výběru uchazečů o hasičské povolání pro HZS Jihomoravského kraje. Ti byli kromě splnění zákonných podmínek (fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost) podrobeni několika praktickým „disciplínám“, jejichž cílem bylo zjistit, zda mají zájemci o rozšíření řad profesionálních hasičů  základní předpoklady pro výkon tohoto náročného povolání. Budoucí hasiči byli podrobeni například zkoušce manuální zručnosti za ztížených podmínek (při práci ve výšce) nebo  praktickému testu, při kterém se projevilo, zda nemají strach v neznámém prostředí ve tmě, ve stísněném prostoru, jestli budou schopni používat dýchací přístroj a hlavně, jestli mají chuť pomáhat a zachraňovat!  Při plnění jednotlivých úkonů bylo velmi zajímavé sledovat, zda umí použít „zdravý selský rozum“, do jaké míry porozumí zadání, s jakou přesností umí samostatně splnit zadaný úkol a v neposlední řadě se jednoznačně projevila fyzická připravenost všech účastníků tohoto netradičního výběrového řízení.

Tento přísný výběr nových hasičů má přispět k dalšímu zvyšování profesionality HZS v Jihomoravském kraji a v případě rozšíření do dalších krajů i v celé České republice.“


 

16.10.2012

Natáčení pořadu Víkend

Jistě znáte televizní magazín Víkend, který je vysílán každé úterý na TV Nova. Právě do tohoto pořadu na našem středisku ŠVZ natáčela reportáž Šárka Konířová. Vyzkoušela si na vlastní kůži jaké to je se ocitnout uprostřed plamenů v ohňovém kontejneru. Na našem jedinečném ohňovém domku si také vyzkoušela jednu z nejzodpovědnějších a nejdůležitěších hasičských činností - průzkum hořícího zadýmeného rodinného domku. Reportáž o tom, jaké to je v plamenech na vlastní kůži uvidíte v pořadu vysílaném 20.11.2012. 


15.10.2012

Školní jednotka požární ochrany opět zasahovala

V pondělí 15.10. 2012 byla naše školní jednotka operačním střediskem JmK požádána o 2 velkokapacitní cisterny a zásahový automobil Dennis s řezacím a hasicím zařízením COBRA. Osm lektorů s touto technikou vyjelo k požáru výrobní haly v areálu firmy Zetor. Včasným a profesionálním zásahem se podařilo požár dostat rychle pod kontrolu.

 


2.10.2012

Taktické cvičení - evakuace na ISŠ Olomoucká

V rámci praktické výuky rozhodovacího procesu velitele zásahu v kurzu Taktické řízení Z proběhlo dne 2.10.2012 taktické cvičení posluchačů výše uvedeného kurzu. Objektem pro provedení cvičení byla určena Střední škola technická a ekonomická na Olomoucké ulici v Brně.

Cvičení bylo předem připraveno formou společné práce posluchačů na učebně při následujícím zadání : požár v blíže nespecifikované učebně v  pětipodlažním objektu, zakouření tří pater a únikové cesty. V objektu probíhá evakuace dle Požárního evakuačního plánu .

Při praktickém provedení byly dané prostory zakouřeny pomocí vyvíječe dýmu, pro znázornění ohniska požáru bylo použito světelného výstražného kužele. Figuranti byli označeni oranžovou vestou a rozmístěni v objektu. Po příjezdu cvičících na místo události a seznámení VZ se situací následovalo provedení bojových rozvinutí od CAS jak zakouřenou únikovou cestou tak i s využitím VT za účelem vyhledání a záchrany pohřešovaných a uhašení požáru. Závěrem byl s využitím přetlakové ventilace odvětrán kouř z budovy.


2.10.2012

Vzácná návštěva z Ministerstva vnitra

Dne 2.10.2012 se s podmínkami pro výcvik hasičů v brněnském středisku Školního a výcvikového zařízení HZS ČR seznámila náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz paní Ing. Miroslava Oliveriusová.

Paní náměstkyně zhlédla trenažéry, které přibližují výcviky hasičů k realitě při práci ve ztížených podmínkách, jako jsou tma nebo stísněné prostory, dále trenažery pro vyprošťování z automobilů při dopravních nehodách, pro práce ve výškách nebo hašení požárů hořlavých kapalin. Nejvíce ji zaujal výcvikový Flashover kontejner, simulující žíhavé plameny, explozivní hoření i celkové vzplanutí a dále Ohňový dům, který slouží k nácviku zásahů ve stavebním objektu, kde hasiči trénují například hašení požárů v uzavřených prostorách (byty, sklepy, garáže), používání výškové techniky, poskytování první pomoci apod.

Paní náměstkyně Oliveriusová ocenila profesionální přístup celého týmu ŠVZ a vyjádřila radost ze spolupráce mezi hasiči a policií, které se v Brně věnujeme nejen při výcvikové činnosti našich dvou základních složek IZS.

     


29.9.2012

Výcvik CCS Cobra pro  hasiče z Moldavska

Jedním z výstupů nadnárodního projektu Firefight je oprávnění České republiky pořádat kurzy obsluhy zařízení Cobra na mezinárodní úrovni. Důkazem toho byla návštěva hasičů z Moldavska, kteří v ŠVZ Brno absolvovali výcvik v taktice a použití speciálního řezacího a hasicího zařízení Cobra. V průběhu kurzu byl také prostor pro výměnu zkušeností z hasičského života.

  


10.9.2012

Školní jednotka požární ochrany zasahovala na požáru tržnice 

V noci 10.9.2012 byla KOPIS Brno povolána naše školní JPO k požáru asijské tržnice v Brně - Černovicích. Pro tuto událost byl vyhlášen III.stupeň poplachu. Na místo vyjely 2 CAS 32 /8200/800 S3R (Tatra 815) a  CAS  24/1800/200 M1Z (Dennis) s řezacím a hasícím zařízením CCS Cobra. Toto zařízení bylo využito pro hašení nepřístupných uzavřených prostor, čímž bylo zabráněno rychlému šíření požáru a k dohašování zřícených konstrukcí. K události vyjelo 9 našich lektorů, kteří i po fyzicky náročné celonoční dřině ráno pokračovali v jejich běžné lektorské práci.

Zprávy z deníků:

brněnský deník

iDnes

 


20.8.2012

Kurz „Stabilizace staticky narušených budov“ v THW Bundesschule Neuhausen

Ve dnech od 13. do 17. srpna 2012 byla vyslána skupina našich příslušníků na kurz stabilizace staticky narušených budov do zemské školy THW (Technisches Hilfswerk) v německém Neushausenu. Cílem kurzu bylo seznámení našich příslušníků s řešením problematiky narušené statiky budov u německých kolegů. Na začátku kurzu jsme se věnovali statice, nauce o materiálech, druzích a taktice provádění stabilizace. V následujících dnech již probíhaly výcviky na trenažérech simulujících staticky narušené budovy. Ze začátku se jednalo o jednodušší stabilizace vstupů do budov přes složitější stabilizace horizontální konstrukce až po zajištění vertikálních částí staveb. Závěrem kurzu bylo předání certifikátu Special Course „shoring & cribbing“. Ve volných podvečerních časech nás kolegové z THW vzali na návštěvu hasičské stanice města Reutlingen a k dobrovolným hasičům ve městě Esslingenu.

http://www.thw-sachsen-thueringen.de/aus_und_fortbildung/aktuell/2012_08_14_kontakte/

http://www.thw-sachsen-thueringen.de/aus_und_fortbildung/aktuell/2012_08_23_lehrgang/index.html

 

 


 

2.7.2012

Hejtman JmK Michal Hašek poděkoval za zásah při požáru u Bzence

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 27. června 2012 předal v prostorách víceúčelové haly ve Vracově ocenění členům Integrovaného záchranného systému, kteří se podíleli na hašení požáru lesa v okolí Bzence na Hodonínsku v květnu letošního roku.

Michal Hašek ocenil nasazení a vysokou profesionalitu všech hasičů, policistů a členů záchranné služby. Hejtman poděkoval celkem deseti krajským Hasičským záchranným sborům (HZS), všem zasahujícím dobrovolným jednotkám z jihu Moravy, dobrovolným jednotkám Zlínského kraje, Záchrannému útvaru HZS, Školnímu a výcvikovému zařízení HZS, jednotkám ze Slovenska a všem dalším složkám Integrovaného záchranného systému.

            

 


 

2.7.2012

Nový kurz - Neodkladná zdravotní pomoc

29.6.2012 jsme v brněnském středisku ŠVZ HZS ČR ukončili již třetí kurz Neodkladné zdravotnické pomoci. Jedná se o specializační kurz k prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v poskytování první pomoci, s využitím technických prostředků první pomoci dostupných u jednotek. Úspěšní absolventi kurzu tak mohou kvalifikovaně vést poskytování první pomoci u zásahů, ale také garantovat pravidelnou odbornou přípravu na požárních stanicích v dané oblasti.

Zvláštností tohoto kurzu je, že jej na přelomu listopadu a prosince roku 2011 sestavil tým odborníků, který byl složen z profesionálních hasičů se středním zdravotnickým vzděláním nebo po úspěšném absolvování kurzu DRNR. V rekordně krátkém čase dne 10.2.2012 schválil generální ředitel HZS ČR učební osnovy tohoto dvoutýdenního kurzu přesně v navrženém znění.

 

3. kurz v termínu 18. – 29.6.2012        video 18-29.6.2012

2. kurz v termínu 21.5. – 1.6.2012       video 21.5-1.6.2012

1. kurz v termínu 27.2.-9.3.2012         video 1  27.2-9.3.2012

video 2  27.2.-9.3.2012

video 3  27.2.-9.3.2012


29.6.2012

Novináři si u nás vyzkoušeli práci hasičů 

V úterý 26. června 2012 na našem středisku ŠVZ v Brně proběhla akce pro zástupce médií „Staň se na chvíli hasičem“. Cílem akce bylo přiblížit novinářům náročný výcvik hasičů a hlavně vyzkoušet si část výcviku „na vlastní kůži.“

Novináři si vyzkoušeli „prolézt“ klecový polygon v zásahovém obleku a s dýchacím přístrojem, provedli průzkum v „ohňovém domečku“, kde za použití termokamery našli „zraněného“ a vynesli ho z domku ven a navíc poskytli i první pomoc. Novináři si vyzkoušeli rozstříhat vrak auta s ne zrovna lehkými nástroji, které daly některým dost zabrat. Novináři našli i odvahu v „plné hasičské polní“ vylézt na třicetimetrový žebřík nebo slanit ze čtvrtého patra. Na závěr nechyběl vstup do plamenů v ohňovém kontejneru. S jejich pocity se můžete seznámit v následujících článcích a reportážích:  

 Zpravodajství České televize

 Události v regionech  min. 11:50

 Týden v regionech min.10:48

Zprávy ve 12 min.18:36

Studio ČT 24 min.23:27

 zprávy ftv prima videoarchiv 26.6.2012 min 13:42

 Brněnský deník

 Stánky GŘ HZS 


25.6.2012

Návštěva Běloruského výcvikového zařízení 

V týdnu od 18. do 23.6. 2012 byla vyslána delegace z výcvikových zařízení z Brna a Frýdku - Místku do Běloruska na výměnu zkušeností s výcvikem hasičů a záchranářů.

V průběhu týdne jsme byli seznámeni s výcvikovým zařízením v Svetlaja Roscha (asi 80km od hlavního města Minsk) obdobného stylu jako naše ŠVZ, pouze s několikanásobně větší výcvikovou plochou. Byli jsme seznámeni s přístupy k výuce, praktickému výcviku, vzdělávání příslušníků Ministerstva mimořádných událostí a v neposlední řadě s používanou technikou a vybavením.

           

      


4.6.2012

Dětský den na ŠVZ Brno 

K oslavám dne dětí se jako již tradičně připojilo i naše středisko ŠVZ. V našem vzdělávacím zařízení byla pro děti z Brněnských mateřských a základních škol připravena spousta atrakcí z hasičského světa. Děti si mohly osahat vozidla HZS, vyzkoušet práci s proudnicemi nebo uhasit domeček. Velice zajímavou a poučnou podívanou byla show našich lektorů o správném hašení hořícího oleje. Návštěvníkům byla představena práce hasičů - lezců, postupy při zásahu na nebezpečné látky a záchrana pomocí evakuačního rukávu.

Na více než 400 dětí jsme nebyli sami. Několik atrakcí si připravila také Policie ČR. Pořádková jednotka předvedla cvičení jednotek na zásahy při rušení veřejného pořádku, skupina z Policejní školy si připravila pracoviště pro sběr stop - otisků prstů. Děti si mohly vyzkoušet zbraně a výzbroj Policie a dokonce si mohly vyzkoušet jejich cvičné použití.

Zdravotní záchranná služba si připravila prohlídku sanitky včetně jejího veškerého vybavení.

V odpoledních hodinách dětský den pokračoval v podobném duchu, ale už jen pro děti zaměstnanců, kde si děti mohly prohlédnout, co že to vlastně jejich rodiče celý den dělají. 

O této události se také píše na:

http://www.hzscr.cz/clanek/vice-jak-ctyri-stovky-deti-obdivovaly-hasicske-remeslo.aspx

http://www.hzscr.cz/fotogalerie/detsky-den-v-brnenske-hasicske-skole.aspx 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deti-zjistovaly-jaka-je-prace-hasicu-20120601.html

 


31.5.2012

Noční výcvik kurzu 30 VPP 

30. května 2012 proběhl ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR, středisko Brno  další výcvik za ztížených podmínek - noční výcvik. Cílem zaměstnání bylo prověřit znalosti a především dovednosti, které získali účastníci kurzu v průběhu dvanácti týdnů výcviku. Tento výcvik je v podstatě vyvrcholením celého kurzu, kde posluchači předvádí komplexní připravenost pro činnost hasiče.

 


31.5.2012

Natáčení výukových materiálů 

V areálu našeho střediska se ve dnech 24. a 25.5.2012 natáčely výukové materiály pro Zdravotní záchrannou službu. Jednalo se o natáčení činnosti zdravotních záchranářů v různých životních situacích. Vyvrcholením bylo celodenní natáčení součinnosti složek IZS při nehodě osobního automobilu a autobusu s velkým počtem raněných. Jako zkušení herci byli do natáčení zapojeni posluchači kurzu 30 VPP  a NZP pod vedením lektorů. V tyto dny se nejen procvičila součinnost složek IZS, ale také se zde shromáždila spousta techniky (včetně vrtulníku ZZS), kterou si mohli všichni posluchači zblízka "osahat".

 


 

21.5.2012

Exkurze pro studenty VŠB- TU Ostrava

Na Brněnském středisku ŠVZ proběhla 18.5.2012 exkurze studentů VŠB TU Ostrava. Průvodcem jim celý den byl kpt. Bc. Jan Slovák. Studenti viděli v průběhu dopoledne standartní praktický výcvik na naší výcvikové ploše. Poté byli seznámeni se všemi trenažery, zařízeními a prostředky, kterými disponujeme. Něktré z těchto trenažerů si i vyzkoušeli na vlastní kůži.

Ing. Ondřej Zavila Ph.D. z katedry požární ochrany nám k této exkurzi sdělil následující: "Jménem svým i jménem Katedry požární ochrany při VŠB – TU Ostrava, fakulty FBI bych Vám rád touto cestou poděkoval za možnost absolvovat u Vás na Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně dne 18.5.2012 exkurzi se studenty výše uvedené instituce. Exkurze měla veliký úspěch a informační přínos pro všechny zúčastněné."


 

18.5.2012

Prezentace nových trenažerů

Dne 17.5.2012 proběhla na ŠVZ Brno prezentace nových ohňových trenažerů. Články a reportáže jsou na uvedených odkazech.

 

ČT 1 - události v regionech a ČT 1 - události v regionech plus

Brněnská televize - žurnál

 

Brno má nový trenažér pro hasiče, v kontejneru zažijí i ohnivé peklo - iDnes.cz

Trénink hasičů: nejdříve jen hadice, pak zakouřený dům - Brněnský deník.cz

Než se hasiči stanou profesionály, musejí projít ohnivým peklem - Novinky.cz

Hasiči získali k tréninku výcvikový kontejner a ohňový dům - České noviny.cz

Hasiči v Brně získali simulátor nebezpečných situací - Česká televize

Schopnosti hasičů prověřují nové výcvikové trenažery na LPG - iBrno.cz

Hasiči mají k výcviku nové trenažéry - E15.cz

Brnu-Líšni se uleví od kouře z hasičského trenažéru - Rozhlas.cz

Trénink brněnských hasičů: nejdříve jen hadice, pak zakouřený dům - iRegiony.cz

Hasiči prošli ohněm v trenažéru - Blesk.cz

 


5.5.2012

 

Delegaci z Moldavské republiky jsme dne 4.5.2012 přivítali hned na dvou střediscích Školního a výcvikového zařízení HZS ČR


Plk. Mihail Harabagiu, ředitel Úřadu pro CO a mimořádné situace, Mjr. Svetlana Drobot, vedoucí oddělení zahraniční spolupráce a Pplk. Leonid Cornescu, vedoucí odboru záchrany Úřadu CO v dopoledních hodinách navštívili ŠVZ HZS ČR středisko Frýdek-Místek, kde byli seznámeni zejména s výcvikem operačních techniků a operačních důstojníků.  Delegace se detailně zajímala o systém získání odborné způsobilosti operatorů 112, jazykové přípravě, prostorách výcviku, problémy dotýkající se této problematiky.  Prohlédli  si školní TCTV a OPIS a byli seznámeni s jednotlivými aplikacemi a praktickým výcvikem operátorů.

Následně jsme jim představili výcvikové možnosti na středisku ŠVZ HZS ČR v Brně, kde zhlédli:

-         Trenažér na hašení hořlavých kapalin,

-         Trenažér na ukázku nesprávného hašení jedlých olejů a tuků (reálná média = jedlý olej a voda)

 

-         Trenažér na hašení tlakových lahví, hořícího plynového potrubí, a elektrické rozvodné skříně,

-         Trenažér imitující nebezpečí žíhavých plamenů,

-         Flashover  kontejner na pevné látky i kapalný propan

-         výcvikové zařízení Ohňový dům, který je nyní ve zkušebním provozu,

-         rozestavěné trenažéry na nácvik vyproštění osob ze závalu či zásypu, trenažér vagón a trenažér čerpací stanoviště

 

Naši zahraniční kolegové dostali pozvání k výcviku svých hasičů k obsluze vysokotlakého hasícího a řezacího zařízení CCS Cobra, k nimž je středisko Brno akreditováno pro mezinárodní výcviky.

Byli překvapeni, že se nám i přes nepříznivou ekonomickou situaci stále vede zvyšovat odbornou úroveň výuky profesionálních hasičů jak vytvářením podmínek pro stále reálnější formy výcviku, tak i zajištěním podmínek pro odborný růst vlastních instruktorů.


23.4.2012

Ve dnech 19.-20.4. 2012 se skupina našich lektorů zúčastnila výcviku ve Flashover kontejneru ve Zbirohu. Výcvik byl určen instruktorům, kteří se zabývají výcvikem v ohňových trenažerech, které mají simulovat reálné podmínky požárů v uzavřených prostorách.

Tento výcvik pro nás byl důležitý především proto, abychom mohli kvalitněji předávat informace a zkušenosti na našich Flashover kontejnerech, které na ŠVZ v Brně využíváme pro výcvik nováčků


15.4.2012

Dne 12. dubna 2012 proběhl ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR, středisko Brno Noční výcvik posluchačů kurzu Vstupní příprava příslušníka – modul III IZS. Cílem zaměstnání bylo prověřit znalosti a především dovednosti, které získali účastníci kurzu v průběhu dvanácti týdnů výcviku.

Uvedený výcvik byl postaven na řešení jednotlivých modelových situací v důsledku teroristického útoku v obydlené oblasti. 

       

Konkrétně se jednalo o řešení dopravní nehody s následným požárem a nutností vyproštění osob, požár výškové budovy se záchranou osob, požár v suterénu budovy a vyhledávání osob,  průzkum bojem a následné hašení a evakuace materiálu při zásahu na „podezřelý kouř z podzemního kolektoru“ a v neposlední řadě dálková doprava vody.

 


15.4.2012

Při příležitosti Dne bezpečnosti (ten v ČR vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků, pokud možno na „šťastný“ pátek třináctého) zorganizovali příslušníci Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, středisko Brno v rámci preventivní a výchovné činnosti pro nejmenší ukázky leteckého hašení, mobilní požární techniky a malou soutěž v hašení.

      

 


 15.4.2012

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR , středisko Brno, dne 11. 4. 2012 organizovalo výcvik s vrtulníkem Letecké služby Policie ČR v hašení pomocí závěsného vaku.

Výcvik metodicky vedli službu konající letečtí záchranáři a zúčastnili se jej posluchači kurzů Vstupní příprava příslušníka, Taktické řízení a Strojníků.

V  první části výcviku byli cvičící seznámeni s výzbrojí na palubě vrtulníku, souvisejícími pravidly bezpečnosti a návěštími pro navádění vrtulníku. Ve druhé časti posluchači procvičovali samotné plnění závěsného vaku hasební vodou.

   

 

          Video z výcviku 

 


9.4.2012

 Dne 5. dubna 2012 probíhalo ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina krajské taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje Uzávěr 2012.

Námětem cvičení byla úmyslná dopravní nehoda nákladního auta s autobusem převážejícím vězně, při ní část odsouzených prchla na svobodu.

Akce se účastnili i příslušníci Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v rámci jejich odborné přípravy a dále z důvodu propojení výukové činnosti s požadavky praxe.

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=182486&TypeID=2

 

 


26.3.2012

 Školní a výcvikové zařízení HZS ČR , středisko Brno, se dne 23. 3. 2012 podílelo na zabezpečení čtvrtého ročníku kvalifikace Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS Jmk) pro mezinárodní odborné metodické zaměstnání pro posádky zdravotnických záchranných služeb, tzv. Rallye Rejvíz.

www.rallye-rejviz.cz

http://www.zzsjmk.cz/zachranarske-souteze

http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/zdravotnici-nacvicovali-v-brne-zachranu-miminek-i-kolabujicich-hasicu--1036380

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zachranari-lecili-zlomeniny-i-cukrovku-pri-soutezi-20120323.html